Kort og tegninger

XI Proveniensmæssigt henlagte afleveringer

Tegningerne opbevares under navnet på den institution eller person, der har anvendt dem. De er henlagt efter den systematik, der anvendtes det pågældende sted.

Nedenfor ses en oversigt over afleveringerne.

Tegningerne er ikke detailregistreret men der findes fortegnelser over dem. En del af fortegnelserne findes her på siden.

Arkitekt Hans Rødsgaard-Mathiesens tegninger. Kongens Enghave matr. 235 ved Sydhavnsgade 1922 (XI afl. 8/2006) Kommunale institutioner